Δήλωση Συμμετοχής

Λόγω ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής στην εξόρμηση και λόγω των περιορισμών του χώρου, οι δηλώσεις συμμετοχής έκλεισαν.